Najtańsza działka usługowa w Mrokowie

Działka (Usługowa) na sprzedaż
1 240 000 PLN , Pow. 10 123 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
10 123 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Mroków , Kościelna
Numer oferty:
867266
Cena za m2:
122 PLN
Działka usługowa w Mrokowie, z wjazdem od strony ulicy Kościelnej.
Działka kształtna, prostokątna, wyczyszczona z dużych drzew, są jedynie zarośla.
Od strony zachodniej ograniczona rowem wodnym.
Działka we władaniu przez jednego właściciela, bez obciążeń.
Obniżka ceny wynika z częściowej możliwości zagospodarowania działki od strony południowej w odniesieniu do bliskości cmentarza od północy i rowu melioracyjnego od zachodu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi: Mroków oznacza działkę jako
U - teren usług
https://rastry.gison.pl/mpzp-public/lesznowola/uchwaly/U_2012_XVIII_223.pdf

W zakresie przeznaczenia terenów oznaczonych symbolem U ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - usługi handlu, biur, gastronomii, rzemiosła, administracji, sportu,
rekreacji, turystyki i usługi bytowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) tereny wytwórczości, składów, przetwórstwa i usług komunikacyjnych, pod warunkiem otoczenia działki budowlanej zielenią wysoką,
b) garaże i inne budynki pomocnicze, towarzyszące zabudowie usługowej,
c) zieleń urządzona, w tym zadrzewienia i zakrzewienia,
d) rozbudowa istniejącej funkcji mieszkalnej pod warunkiem zachowania podwyższonych
parametrów izolacyjności akustycznej.

1. W zakresie zasad zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem U ustala się:
1) intensywność zabudowy - nie więcej niż 1,0;
2) powierzchnię działki budowlanej - nie mniej niż 900 m2
3) procent zabudowy terenu - nie więcej niż 60%;
4) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 30%.
2. Rysunek planu wskazuje linie zabudowy.

W zakresie parametrów i wskaźników oraz cech zabudowy terenów oznaczonych symbolem U ustala się:
1) wysokość zabudowy - do trzech kondygnacji (w tym poddasze użytkowe), przy zachowaniu
łącznej maksymalnej wysokości 12,0 m,
2) szerokość elewacji frontowej budynków w granicach: 8 m - 30 m.
3) kształt dachów dostosowany do potrzeb technologicznych i użytkowych

Przy wjeździe na działkę skrzynka elektryczna i pompownia kanalizacji drogowej.
Woda miejska w odległości 230 m, instalacja gazowa w odległości 400 m.

W ofercie sprzedaży również sąsiednia usługowo - mieszkaniowa działka od strony Al. Krakowskiej.
Powierzchnia sąsiedniej działki 11429 m2.https://brzoski.com/nieruchomosci/dzialka-na-sprzedaz/mrokow/8672
Nieprawidłowy adres E-mail